Ordliste

Japansk ordliste

Denne ordliste indeholder de japanske betegnelser der benyttes af instruktørerne. Ordene siges på japansk under træningen. Det gør de også i andre klubber, både her i Danmark og udenlands. Det har den fordel at vi kan træne i andre klubber, nationalt og internationalt og stadig forstå instruktørens instruktioner. Til at begynde med kan det være svært at huske de forskellige ord, men en bevægelse eller øvelse bliver altid demonstreret og inden længe hører bevægelsen og det japanske ord sammen, så man ikke længere behøver at huske ordet for at kunne bevægelsen.

Niveau: (område på kroppen)

Gedan: Nederst på kroppen (under bæltestedet)
Chudan:  
Midt på kroppen
Jodan: Mod hovedet

Håndteknikker:

Zuki/Tsuki: Stød
Oi zuki: Gå frem med stød
Gyaku zuki: Stød modsat det ben der er fremme
Maeken zuki: Stød med foreste hånd
Kaki zuki: Stød hvor albuen løftes
Uraken: Baghådsteknik
Tetsui: Sidelæns hammerslag med lukket hånd
Yama zuki: Dobbeltstød mod mave og hoved
Morote zuki: Dobbelt stød i samme højde
Nukite zuki: Fingerstik
Mawashi zuki: Cirkel stød
Nakadaka ippon ken zuki: Slag med langefingerens 2. fingerled
Uraken zuki: Snapslag med bagsiden af knoerne

Teknikker kombineres ofte med et niveau på kroppen. eksempelvis – Chudan Oi Zuki

Blokeringer :

Gedan barai uke: Nedadgående blok
Yoko uke: Sidelæns blok
Jodan age uke: Opadgående blok
Shuto uke: Blok med håndkant
Shuto uchi: Svingblok med håndkant
Yoku uchi: Indadgående sidelæns blok
Uchi otoshi: Nedadgående hammerblok
Gedan shotei kosa-uke: Nedadgående håndflade dobbelt blok
Kosa uke: Krydsblok med begge hænder
Sasae uke: Dobbelt blok (Yoko-uke)
Haito: Indvendig håndkantslag
Haishu: Slag med bagsiden af hånden
Nukite: Stød med fingerspidserne
Chudan shotei yoko uke: Parade ind foran kroppem med håndroden
Hiji uke: Parade med albuen
Hiki uke: Trække parade
Kake uke: Krog parade
Ko uke: Parade med håndrykken
Mawashi uke: Cirkel parade
Morote uke: Parade med begge hænder
Otoshi uke: Nedadgående parade
Shotei uke: Parade med håndroden
Tora uchi: Cirkel parade
Uchi uke: Underarms parade

Spark:

Mae geri: Frontspark
Mae ashi geri: Spark med foreste ben
Yoko geri: Sidelæns spark
Mawashi geri: Cirkelspark
Uchi mawashi geri/kaki-geri: Indvendigt cirkelspark
Uchiro geri: Baglæns spark
Uchiro mawashi geri: Baglæns cirkelspark
Hiza geri: Knæspark
Ashi Barai: Fodfejning
Fumikomi geri: Stamp 45 grader ind foran kroppe
Kansetsu geri: Stamp 45 grader til siden (mod knæ)
Kakato geri: Hæl spark
Kin geri: Spark i skridtet
Mae tobi geri: Flyvende frontspark
Nidan geri: Dobbelt spark
Tsumasaki mae geri: Front spark med tåspidser
Sukuto geri: Sidespark
Yoko tobi geri: Flyvende sidespark

Stillinger:

Bensoku dachi: Stilling med benene krydsede
Fudo dachi: Fri stilling
Haciji dachi: “8” tal stilling
Han zenkutsu dachi: Kort forlæns stilling
Heiko dachi: Parallel stilling
Heisoku dachi: Parallelle og samlede fødder
Kokutsu dachi: Som zenkutsu dachi; men med ansigtet bagud
Musubi dachi: Samlede hæle og fødder 45 grader
Neko ashi dachi: Kattestilling
Renoji dachi: 45 graders stilling
Sanchin dachi: Timeglasstillingen
Shiko dachi: “Sumo” stillingen
Zenkutsu dachi: Forlæns stilling

Dele af kroppen:

Haisoku: Vrist
Hiza: Knæ
Josokutei: Fodballe
Kakato: Hæl
Sokuto: Fodens yderkant
Tsumasaki: Tå-spidser
Shotei: Håndrod
Shuto: Håndkant
Ken: Knyttet hånd

Formaliteter:

Konbanwa: Godaften
Konnichiwa: Goddag
Ohayô gozaimasu: Godmorgen
Shitsurei shimasu: Undskyld mig
Onegai-shimasu: Vær rar at hjælpe mig
Arigato gozaimasu: På forhånd tak (der bukkes med)
Arigato gozaimashita: Mange tak (der afslues med … forlader dojoen)
Rei: Buk
Seiza: At sætte sig
Mokuso: Meditation
Shogo: Op på række
Shomen: Centeret i dojo’en, det sted der markerer respekten for karate, og alle tidligere udøvere
Shomen ni rei: Buk for shomen
Sensei ni rei: Buk mod sensei
Senpai ni rei: Buk mod senpai
Otagai ni rei: Buk mod andre
Sensei: Instruktør gradueret minimum 3. dan
Sempai: Instruktør eller assistent

Generelle udtryk:

Shinden: Dojoens tempel, der er symbol på de store mestre
Dojo: Træningssted
Hajime: Begynd
Yame: Stop
Yooi: Klar

Retninger:

Mae: Frem
Yoko: Til siden
Mawashi: Cirkel
Ushiro: Bagud
Kaiten: Vend
Otoshi: Nedad

Kamp udtryk:

Ippon kumite: 1-skridts kamp (parade + modangreb)
Jiyu ippon kumite: 1-skridts frikamp
Jiyu Kumite: Hård og hurtig kontrolleret frikamp
Kihon ippon: Basis kamp
Kumite: Kamp
Randori: Let frikamp med vægt på teknikker
Irikumi: Som Randori; men hårdere og med tættere kontakt
San dan gi: Basis tre skridt / tre niveauer
Sanbon kumite: 3-skridts kamptræning
Shobu ippon kumite: Konkurrence kamp. Et point
Kakia kumitie: Skubbe / presse hænder kamp
Yakusoku kumite: Arrangeret frikamp
Shiai kumite: Konkurrence træning
Iri-go-kumi: Meget hård / fuld kontakt
Kata: Øvelsesrække

Om at tælle på japansk :
1 i-chi
2 ni
3 san
4 shi ( yon )
5 go
6 roku
7 shi-chi
8 ha-chi
9 kyu
10 ju

Det er ikke så ofte man høre, at der bliver talt udover de 10, men vi går lidt videre her.

Fra 11 op til 19 sætter man ju foran, sådan at man tæller 10-1,10-2 osv.
11 ju-i-chi
12 ju-ni
13 ju-san osv.
19 ju-kyu
20 ni-ju ( 2-10 )
21 ni-ju-i-chi ( 2-10-1 )
22 ni-ju-ni
23 ni-ju-san osv.
30 san-ju
31 san-ju-i-chi ( 3-10-1 )
40 yon-ju
50 go-ju
100 hya-ku

 

 

 

 

 

 

Lukket for kommentarer.