Dojo-Kun

Dojo’en er vores træningslokale. Direkte oversat betyder dojo “stedet hvor man træner vejen”, afledt af navnet på de buddistiske munkes træningslokaler. Man skal altid vise respekt overfor dojo’en! 

Dojo-kun er motto eller moral-kodeks, som skal minde udøverne om en række vigtige moralske principper, som dedikerede karate elever stræber at leve efter.
Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto: (Søg den perfekte karakter)
Her skal søges den perfekte karakter. Uheldige træk skal ved træning af krop og sind fuldkommengøre en persons karakter – når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter.
Makoto No Michi O Mamoru Koto: (Vær trofast)
Først og fremmest overfor sig selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel: Loyalitet, som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin Karate-Do, sin familie og sine venner – kort sagt: Vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.
Doryoko No Seishin O Yashinau Koto: (Vær stræbsom)
Vær altid kritisk med det du laver. Vær ufravigelig oprigtig overfor dig selv – om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet. Dette gælder i alle livets forhold.
Reigi O Omonzuru Koto: (Respekter andre)
Vær ikke hovmodig. Negligér ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respektèr andre.
Kekki No Yuu O Imashimuru Koto: (Vær ikke voldelig i din optræden)
Tilstræb en værdig optræden under alle forhold, og samtidig en ansvarlighed overfor det man repræsenterer: Karate-Do, familie og venner og andre.
Funakoshi Sensei mente ikke at en “Regi” var mere vigtig end en anden, derfor nummererede han dem således:
Generelle:
1. Udvikle god personlighed og en stærk karakter
2. Beskytte korrekte teknikker og katas
3. Fremme venskaber blandt medlemmerne
Instruktør:
1. Respektere værdien af traditionelle katas
2. Forene studierne af kata og kumite
3. Gribe analysen af teknikkerne videnskabeligt an
Tekniske:
1. Ingen unødvendige bevægelser
2. Brug ingen unødvendige kræfter
3. Brug hele kroppen til at udøver teknikkerne
4. Start den næste teknik, umiddelbart før den forrige er afsluttet
REIGI = Etikette
SONKEI = Respekt
NINTAI = Udholdenhed
DORYOKU = Anstrengelse
SÓZÚ = Kreativitet
YÚKI = Mod

Dojo Etikette:
Praktisk Dojo-kun er regler/etikette gældende i dojoen:
– Der bukkes altid når du kommer ind i og går ud af dojo’en.
– Der skal altid være ro i dojo’en. Ønsker du at tale skal dette foregå roligt og dæmpet før og efter træning.
– Træningen skal foregå i ren og velholdt Gi.
– Under træning tiltales alle instruktører med Sempai. Dog ikke Sensei, der tiltales Sensei. Afbryd aldrig en instruktør, som er i gang med at forklare til anden person.
– Bliver du rettet af eller bliver forklaret en teknik af en instruktør, svares der højt og tydeligt Oshu (Oss), for at vise at man har forstået budskabet.
– Ønsker du instruktørens opmærksomhed under træning, skal dette ske ved håndsoprækning.
– Under træning må du aldrig forlade dojoen uden tilladelse fra instruktøren. Hvis du skal gå før træningen er slut, skal du give instruktøren besked om dette, før træningen starter.
– Under træning er det ikke tilladt at bære ringe, ørepynt, halskæder o.l. i dojo’en. Dette kan føre til skader på andre og dig selv under træning.
– Under træning med makker skal du altid hilse mod makker før øvelsen starter, og når den slutter. Dette som et tegn på høflighed og gensidig respekt, og som et tegn på at du er indforstået med, at teknikkerne skal kontrolleres for at undgå skader.
– Husk altid at takke den som har lært/forklaret dig noget ved at bukke og hilse (Oss) for personen.
– Af hensyn til andre og dig selv forpligter du til at være grundig med den personlige hygiejne. Er du plaget af kropslugt/fodsved, bør du også vaske dig før træning. Negle på hænder og fødder skal være klippet korte.
– Kommer du for sent til træning skal du sætte dig i seiza-stilling ved døren, bukke mod shomen og blive siddende i seiza indtil instruktøren giver signal til at deltage i træningen.

Lukket for kommentarer.